Ideální vztah nepadá z nebe

4 min. čtení
ideální vztah

Věříte v lásku na celý život? Nebo jste už dávno věřit přestali? Anebo patříte k těm, kteří na ni nevěřili nikdy? Ať se řadíte ke kterémukoli z těchto táborů, vězte, že láska na celý život, nebo chcete-li ideální vztah, existuje. Ale může nabývat různých podob. Protože každý z nás je jiný a každému vyhovuje trochu jiný typ vztahu. Navíc s léty se u každého z nás dále mění požadavky a očekávání, které od vztahu máme.

Psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Radana Rovena Štěpánková k ideálnímu vztahu říká: „Co je důležité pro jednoho, je méně důležité pro druhého. Obecně lze říci, že každý touží po tom, aby byl svým partnerem vnímán jako jedinečná a nezaměnitelná bytost, aby byl pochopen, oceněn a podporován.“ Kvalitní vztah ale nepadá z nebe, naopak je výsledkem intenzivní a vytrvalé práce obou partnerů. A jak tedy kvalitní vztah vybudovat a udržet?

Vybudujte si dobrý vztah sami se sebou

Připadá vám zvláštní, že cesta ke kvalitnímu partnerskému vztahu vede přes zdravý vztah, který máme sami se sebou? Když se však zamyslíte, tak jen člověk, který ví, kdo je, který se vyrovnal se svými vnitřními komplexy a přijal se takový, jaký je, a současně je připraven na sobě dále pracovat, je dostatečně zralý navázat a budovat vztah. Jen člověk, který ví, co ho dělá šťastným a co od života chce, může být ve vztahu opravdu spokojený a udělat šťastným také někoho druhého. A nakonec, takový člověk si dokáže zvolit životního partnera, s nímž si v důležitých bodech vzájemně vyhovují a s nímž sdílí pohled na svět a očekávání od života.

„Ideálního vztahu jsou schopni harmoničtí, celiství lidé, kteří umí spolupracovat, vnímat druhého a respektovat ho v jeho jedinečnosti. Důležité je vybrat si partnera, který je tohoto schopen,“ doplňuje Radana Štěpánková.

Postavte vztah na dobrých základech

Snažte se od počátku vztah budovat na pevných základech. „V ideálním vztahu se partneři nejen sexuálně přitahují, ale také podporují, spolupracují, umí se do druhého vcítit, vzájemně se ctí a také si to umí projevit. Proto je třeba rozvíjet schopnost vnímat srdcem jak sebe, tak druhého, schopnost dávat, srozumitelně komunikovat, přát druhému svobodu a nezapomínat ani na sebe,“ říká Radana Štěpánková.

Milujte partnera bez podmínek, nesobecky. Jen taková láska má šanci se vyvinout v ryzí, hluboký, trvalý cit, který překoná problémy, jež život přinese. Bohužel už v tomto bodě mnohé vztahy selhávají. „Lidé se neučí, jak rozvíjet umění milovat, jaký je rozdíl mezi láskou dětskou (sobeckou) a láskou dospělou (zralou, vyváženou). Tady vidím příčiny rozpadu mnoha manželství,“ doplňuje Radana Štěpánková.

Přijměte svého partnera takového, jaký je, a respektujte jej jako sobě rovného. V období zamilovanosti jsou partneři obvykle schopni tento princip dodržovat. Ovšem čím déle ve vztahu žijí, tím častěji se objevují snahy toho druhého měnit k obrazu svému. Mnohdy to, co se jim na partnerovi zpočátku líbilo, to, v čem byl jiný než oni, se nyní stává zdrojem nedorozumění. A postupně se tak vytrácí respekt k druhému, k jeho názorům, k jeho potřebám.

Vyvážený prostor pro oba

Komunikujte často a otevřeně. Zpočátku komunikace ve vztahu nebývá problémem. Pokud jsou oba partneři komunikativní, pak si dlouho a rádi povídají. Názory toho druhého jim připadají zajímavé a důležité. Postupem času spolu ale mluví méně a méně. A když už spolu mluví, tak se neposlouchají tak jako dříve. Tehdy, když je jeden z partnerů mlčenlivější, což bývá velice časté, to dokonce zpočátku může oběma vyhovovat. Upovídanějšímu z nich imponuje, že je středem pozornosti, a tiššímu vyhovuje obdivně naslouchat. Až po čase mohou oba cítit jistou nenaplněnost. V každém případě je nedostatečná komunikace ve vztahu velkým problémem.

Ponechte partnerovi i sobě jistou svobodu. Byť jsou partneři součástí vztahu, měli by si zachovat svou vlastní identitu, a k ní patří také věci, které mají rádi, na nichž jim záleží. Přesto se často stává, že se partneři věnují pouze vybraným společným koníčkům, vybraným společným přátelům a ostatní koníčky a přátelé upadnou v nemilost. Pokud se člověk s příchodem nového partnera vzdá věcí a lidí, na nichž mu záleželo, vzdává se tak části sebe sama. Někdo postupně zapomene, kým býval, přijme novou identitu, nový život a bude spokojen. Ale někomu začne dříve nebo později jeho staré já chybět. Nakonec se k němu postupně vrátí, což způsobí rozkol vztahu.

Pokud budete váš vztah vnímat jako společnou příležitost k sebevyjádření a růstu, k souznění a sdílení, pak ho postavíte na zdravých základech a budete v něm oba šťastní.

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email