Generační rozdíly nejsou problém, mohou nás obohatit

3 min. čtení
generační rozdíly

Povzdech, nářek, stesk, rozhořčení, či dokonce opovržení. Takové nálady často panují, dojde-li na řeč o generačních rozdílech. Z jednoho tábora se ozývá: „Kam ten svět spěje?“ a druhý volá: „Oni nám nerozumí, dnes je jiná doba.“

Proč ale rozdíly mezi generacemi vnímáme obecně jako něco negativního? Hledáme krásu v různorodosti etnik i kulturního prostředí, cestujeme a chceme poznat svět. Ta nejbližší a možná i nejkrásnější rozdílnost nám uniká – ta generační.

Generační propast jako fenomén posledního století

Generační rozdíly, tak jak je známe dnes, jsou fenoménem posledního století. Ten se označuje termínem generační propast (generation gap) a podrobněji se mu obor sociologie začíná věnovat od 60. let. V té době začaly být zřejmé rozdíly mezi starší generací tzv. tradicionalistů, narozených mezi léty 1900–1945, a mladší generací tzv. baby-boomers.

S příchodem dalších nových generací získaly kromě „škatulkování“ i své vlastní názvy – generace X (1965–1980), generace Y (1980–1995) a generace Z (1995–2010). Nutno podotknout, že uvedené časové rozdělení je platné primárně pro západní svět a směrem na Východ se posunuje minimálně o 5 let.

Proč jsou rozdíly mezi jednotlivými generacemi od poloviny minulého století tak zřejmé? Hlavním důvodem jsou rozšířené možnosti komunikace a přístup k informacím, stejně jako působící vlivy. Dříve byli lidé ovlivňováni především svými rodiči, širší rodinou a sousedy. Předávaly se tradice a s tím spojené hodnoty a ideály.

Dnes se situace výrazně liší. Působící vlivy se s příchodem každé dekády rozšiřují a s tím i kontakt s plejádou rozdílných názorů a kulturních odlišností. Ty tvarují a ovlivňují proces smýšlení a vytváření náhledu na svět. Velký význam má i rychlý rozvoj techniky a technologií. Rodina už není jediným zdrojem formování, ačkoliv hraje významnou roli a snad stále stojí na prvním místě.

Generační rozdíly nás mohou obohatit

Budeme-li si neustále stěžovat na to, jak rychle se svět mění a jak mu přestáváme rozumět, ničeho nedosáhneme. Maximálně budeme zahořklí a uzavření. Zkusme vybudovat lávku přes generační propast a navzájem se něco naučit. Předejme své zkušenosti mladší generaci a čerpejme od nich energii i nové pohledy na svět. Stýkejme se se staršími a žasněme nad jejich životní zkušeností.

Aby se nám to podařilo, potřebujeme vzájemný respekt. Podle mého názoru není nepřekonatelným problémem rozdílný rok narození, ale zatvrzelost, uzavřenost, lpění na své pravdě a neustálá potřeba někoho přesvědčovat o opaku. Pojďme nejmladší generaci předat kus sebe, a především je učit otevřenosti. Toho docílíme jen v případě, pokud jim sami dokážeme, že jsme schopni vzájemného respektu, diskuze a pochopení.

Vyhněte se izolaci

Nejlepším způsobem k překonávání generačních rozdílů a čerpání z nich je vzájemné setkávání. Základ hledejme v dobře fungující rodině. Setkávání je potřebné na všech úrovních a v každém věku. Děti, rodiče, prarodiče. Kontakt se staršími i mladšími je vždy obohacujícím zážitkem. Zkuste někdy navštívit domov důchodců, potěšit staré osoby úsměvem a obohatit se jejich životním vyprávěním. Oni to potřebují, brzy však poznáte, že to potřebujete i vy.

A pokud argumentuje tím, že mnozí staří jsou zatrpklí, neustále si stěžují, nadávají a nerespektují vás, příčinu hledejte mimo jiné v nedostatečné komunikaci a izolaci. Budete-li uzavření do sebe a své generace, můžete tak dopadnout i vy. Hlavu vzhůru, otevřít svou mysl i srdce, čerpat a předávat.

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email