O tajuplném výzkumu neviditelného dění kolem nás dál vypráví v druhém dílu rozhovoru Ondřej Bezouška, koordinátor jihočeského Paranormal týmu. Jak souvisí duch s paranormálními jevy a kde by místa s paranormální aktivitou Ondřej nehledal? Dosavadní zkušenosti výzkumného týmu hovoří proti mýtům, že paranormální aktivita se vyskytuje většinou v souvislosti s tragédiemi a smrtí. Nejen o tom byla ve druhé  části řeč s odborníkem na „nadpřirozeno“.

Co vůbec představuje paranormální jev? Většina lidí pod tímto pojmem vidí ducha, ale předpokládám, že je problematika složitější.

Hodně se setkáváme s tím, že lidé paranormální jev zaměňují za duchařský jev, což jsou dva sice podobné, ale ne totožné termíny. Paranormální jev je ve své podstatě cokoli, co nemá racionální či vědecké vysvětlení. Můžou to být anomálie ve fyzice, UFO či samovolné pohyby předmětů. Duchařský jev je zúžení paranormální aktivity na inteligentní energetickou aktivitu, která nemá racionální či vědecké vysvětlení. To je širší definice. Zúžit jí můžeme na aktivitu, u níž je prokazatelné či možné, že za ní stojí nehmotná lidská substance, tedy duch. A nyní je důležité zase umět definovat ducha.

Rád říkám, že naše práce není jen o tom jít do terénu a provést výzkum, zaznamenat nějaké hodnoty a pak ty hodnoty porovnávat a dále zkoumat. Je to i o tom umět dané jevy správně pojmenovat a specifikovat pro další budoucí analýzy, které nám paranormální aktivitu pomohou dále konkretizovat nebo vysvětlit. Důležité je vědět, že paranormální jev zaniká okamžikem jeho pojmenování či vysvětlení.

Co nejděsivějšího jste při zjišťování paranormální aktivity v terénu zažil? Je něco, co se vám vrylo do paměti?

Čistě subjektivní paranormální aktivitu jsem neprožil. Vždy jsem si totiž dané emoce dokázal nějak racionálně objasnit. Výhoda toho, mít státnice z psychologie. Nejsilnější objektivní paranormální aktivitu jsme však zaznamenali na Velhartickém hřbitově a v elektromagnetickém poli uvnitř lesa Bor a v táborské Rybárně.

Co znamená, že jste na těchto místech objevili a zaznamenali silnou paranormální aktivitu? Co to o místu reálně vypovídá?

Znamená to, že jsme zde zaznamenali energetické anomálie, pro něž nemáme doposud racionální vysvětlení. Tyto odchylky od normálu jsme byli schopni specifikovat v drtivé většině na změny v elektromagnetickém poli, ovšem hlouběji s verdiktem si zatím netroufáme zajít. Tedy zda energie je náhodná, pravidelná, anebo možná inteligentního charakteru. To nám ukáže až budoucnost, pokud vůbec.

O samotném místu tyto energie mohou vypovídat to, že lidé zde prožívají zážitky, které nedokáží racionálně vysvětlit. Což se může stát důvodem, proč zde pak kvetou historky o tajuplnosti a děsivosti daných míst.

Jsou místa, která jsou k paranormálním jevům náchylnější než jiná? Kde byste paranormální aktivitu nehledal?

Nové výzkumy nám ukazují, že paranormální aktivitu můžeme zaznamenat snad všude. I na místech, která nemají žádnou pohnutou minulost. Boříme tím zavedené tvrzení, že dané úkazy jsou spojovány jen se smrtí a tragédií. Pravda však může být úplně jiná. Tato nekriticky přijímaná tvrzení jsme se rozhodli otestovat na místě, které nemá s tragédií nic společného. V září 2015 jsme provedli výzkum v pevnosti Josefov, místě, kde nikdo nikdy nic paranormálního nepozoroval a nikdo tam ani neměl zemřít. Zjistili jsme, že s naší technikou jsme i zde zaznamenali anomálie jako na jiných místech. A hlavně EVP fenomén, tedy hlas zaznamenaný na diktafon, který nepatří nikomu z vyšetřovatelů, co na daném místě byli.

Je možné, že tedy paranormální aktivitu, specifikovanou na energie, může spouštět něco zcela jiného. Dokonce si myslím, že to můžeme být my živí lidé, čímž by celý tento obor spadal do ranku parapsychologie. Jestli je to tak, či jinak, se pokusíme odhalit dalšími výzkumy.

Vašim hlavním „rajónem“ jsou jižní Čechy. Jezdíte i na jiná místa mimo Jihočeský kraj? Kam se například teď chystáte?

Pocházíme z jižních Čech, takže je pro nás tato lokalita nejdostupnější. Ale jezdíme i do jiných krajů. Jak jsem již zmínil, minulý rok jsme navštívili pevnost Josefov. V tomto roce bychom opět mohli zavítat do východních Čech, kde se nám objevily dvě zajímavé nabídky na výzkum, a uvažujeme i o některých lokalitách na Moravě.

Jelikož je naše činnost nezisková a dobrovolná, záleží na našem volném čase, který dá výslednou podobu letošním výzkumům. Několik jich ale proběhne určitě. Mimo výzkumy paranormálních jevů se věnujeme i tvorbě historických dokumentů o tajemných místech. I jejich tvorba si letos vezme svůj čas, což jsme již podložili novou studiovou technikou a reportážní kamerou.

Nečetli jste první díl našeho rozhovoru? Zde je :-).чугунная посудателефоны nokia на андроидерейтинг фирм ноутбуков

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email