Santa Claus versus Ježíšek

3 min. čtení
Santa Claus versus Ježíšek

Všechny výlohy a reklamy okupuje Santa Claus a mnozí se rozčilují, co tu ten přivandrovalec v červeném dělá, když přece máme Ježíška. Ani já jsem nedala na naše malé miminko v jesličkách dopustit, jenže to jsem ještě nevěděla, jak se to s ním vlastně má. Ti, co věří v Ježíška, by tohle raději ani neměli číst…

Pán ze severního pólu

Postava Santa Clause má hodně dlouhou historii, během které prošla nesčetnými změnami. Těm vděčí za dnešní podobu starého pána s plnovousem, velkým pupkem a červeným mundúrem. Podíl na tom má nejen legenda, ale dokonce i reklama jedné ze slavných společností.

Kořeny Santa Clause se nacházejí již ve 4. století, základem byl Mikuláš z Myry, žijící na území dnešního Turecka. Ten byl štědrý k chudým dětem, jimž pomáhal a často je i obdarovával. V 9. století byl svatořečen a jeho jméno se objevovalo v souvislosti s dobročinnými akcemi. Jeho svátek se slaví 6. prosince. Odtud pochází i náš zvyk obdarovávat děti na svatého Mikuláše. Do Ameriky, kde se mu dostalo dnešního vzezření, doputoval spolu s holandskými imigranty v 17. století v podobě postavičky v zeleném oblečku, tzv. Sinterklaase. V Americe nazývaného Santa Claus.

Svatý, který se dal na byznys

Tato postava Sinterklaase však měla mnoho podob, někde byl vyobrazen jako skřítek, někde jako vysoký vážný muž a jinde jako obr nebo elf. Rozdíly panovaly i v metodách doručování dárků, házel je komínem nebo jezdil na saních se soby a podával je oknem. Jednotnost pojetí Santa Clause přinesla až firma vyrábějící Coca-Colu, jíž ve 20. letech minulého století klesaly tržby. Ano, za jeho dnešním zjevem stojí reklama! V roce 1931 se této postavy ujal ilustrátor Haddon Sundblom a vdechl jí pro spotřebitele přívětivější a přátelštější podobu. Poté se k Santa Clausovi přidružovaly další atributy, jako skřítci, co mu na severním pólu pomáhají dárky vyrábět a balit, jeho dílna, nebo dokonce paní Santaclausová.

Ježíšku, panáčku

Postavička Ježíška má kořeny v době reformního hnutí v Německu a pojí se s Martinem Lutherem (žil na přelomu 15. a 16. století). Ten tvrdě vystupoval proti římskokatolické církvi a potažmo tak i papežskému oblíbenci, svatému Mikuláši. Proti němu prosazoval kult Ježíše Krista, zpodobeného v malém Ježíškovi (jehož narození na Vánoce oslavujeme). Zvyk, že dárky nosí Ježíšek, se v Evropě začal zabydlovat až v 16. století, a u nás dokonce teprve ve století devatenáctém. A co si budeme povídat, ono ani s datem 24. 12. to není jen tak. Původně se totiž slavilo už 21. 12. Pohanský svátek byl oslavou příchodu zimního slunovratu, kdy se opět začínají prodlužovat dny. Konkrétní den narození Krista není navíc přesně znám a teologové se o něm stále dohadují.

Prostě šťastné a veselé

A co z toho plyne? Že věřit můžete v to, co je vám bližší, a že Ježíšek si nemá se Santa Clausem co vyčítat. Já osobně zůstanu u Ježíška, ten alespoň není produktem marketingové strategie a přijde mi sympatičtější a méně okázalý (nekouká na mě z každého rohu a nesnaží se mi něco vnutit). Ale co, jde přece hlavně o to, aby ty Vánoce byly šťastné a veselé. Ať už nám ty dárky přinese kdokoliv.

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email