„Mandala vám pomůže změnit život…“

6 min. čtení
mandala

Tak to alespoň tvrdí mladá výtvarnice Marta Ženatá. Přijde-li čas na změny zaběhaného způsobu života, vyrovnat se s nimi bývá někdy velmi obtížné. Často jsme naopak v poměrně krátkém čase zklamáni, že jsme nedosáhli požadovaných výsledků. Sami sebe pak vidíme jako slabochy bez disciplíny, vytrvalosti a pevné vůle.

Proč v naplňování potřebných změn tak často selháváme?

Marta Ženatá, autorka mandal

Marta Ženatá, autorka mandal

„Důvodů je mnoho, ale ten hlavní je podle mého názoru v naší mysli. Zaměříme se sice na určitou změnu, ale neumíme ji s ohledem na výsledek udržet dostatečně dlouho. Naši pozornost odvádí denně stovky podnětů, úsilí o změnu je tak oslabováno, až uhasne úplně. Realizace dlouhodobé pozitivní změny v životě se povede jenom tomu, kdo se na ni soustředí déle, než jaká je časová potřeba k vytvoření nového návyku. Právě v tomto klíčovém bodě – udržení a směřování pozornosti – může pomoci mandala.“

Co je vlastně mandala?

mandala

mandala

„Obraz, který pro svůj meditační, relaxační a motivační účinek využívá dvou pro naše vnímání přirozených zákonitostí. První je kruh – dokonalý tvar, který nikde nezačíná a nekončí. Nemáme tendenci ho opravovat. Pozorováním kruhových obrázků se mysl zbavuje negativních pocitů a stresu z nedokonalosti našeho života. Druhou zákonitostí je perspektiva od středu ven – do prostoru a nekonečna. Střed mandaly je energetické místo, od kterého se rozebíhají zrakové a emocionální vjemy do prostoru. Dávají pocit nekonečnosti, rozpínání a svobody.

Vezměte si například kruhy na vodní hladině vzniklé dopadem kamínku. Pokud se na ně soustředíme, rychle si uvědomíme, že každá akce vyvolá reakci. Koncentrovaná energie vnitřního středobodu vyprodukuje rozpínání a růst, který se projevuje ve stále větších a větších kruzích. Tento vjem je mandala schopna zprostředkovat svému pozorovateli v rámci jakékoliv myšlenky.“

Jak vlastně mandala vzniká?

mandala

mandala

„Způsobů, jak ji vytvořit, je mnoho. Pro relaxaci mysli stačí namalovat na papír kružnici a s pomocí pastelek začít tvořit. Existuje nespočet psychologických výzkumů, jak mandaly číst a vykládat. Pro nejjednodušší diagnostiku se stačí zamyslet nad tím, co jsme intuitivně umístili do jejího středu. Následně si položíme jednoduchou otázku: Je to barva či obraz, co v nás vyvolává pozitivní nebo negativní pocit? Do středu mandaly pravděpodobně vložíme to, co nás aktuálně ovlivňuje nejvíce. Intuitivní malování obrázků do kružnice můžeme využít jako systematickou metodu k pročišťování mysli…

Jiná situace nastane, pokud mandala slouží jako vodič konkrétní myšlenky, kterou chceme podpořit se zákazníkem. Klíčové je pak jeho zadání, které já se snažím ve svých mandalách vizualizovat.“

Co vše musíš na začátku od zadavatele zjistit?

mandala

mandala

„Jako první zjišťuji, co přesně od obrazu očekává. Následně se pokoušíme vzájemným dialogem definovat název obrazu. Povídáme si o jeho aktuálním životním pocitu, co hledá a kam směřuje. Hledáme vnitřní středobod, se kterým se každý z nás denně setkává ve svém cítění. Klíčový je název obrazu vycházející z tohoto nejintimnějšího místa – např. ,Otevírám se pro tebe‘ nebo ‚Odpouštím si a přijímám se s láskou‘.

Pak se ho ptám, s jakými barvami, tvary a dalšími atributy si hlavní sdělení spojuje. Pro někoho je např. svoboda žlutá a výrazná, pro jiného zelená a světlá. Pokud má motivační mandala splnit svůj účel, musí co nejvíce ladit s klientovou myslí. Vždy je to on, který určuje, co a jakým způsobem má mandala vyjádřit. Já pak obrazu propůjčím svůj čas, ruce, barvy a velkou zálibu v malování.“

Jak dlouho trvá výroba jedné mandaly?

„Tvorba originálu vyžaduje čas na kresbu předlohy, vybarvení, kontury a zdobení. Záleží také na velikosti obrazu. Mandaly o rozměru 700 x 700 mm maluji někdy i přes 300 hodin. Pokud pro někoho tvořím stěžejní myšlenku jeho aktuálního života, potřebuji čas a prostor.“

Stalo se ti, že by se někomu mandala nelíbila?

mandala

mandala

„Jednou, u partnerské mandaly. Hlavní myšlenka – komplexní vnímání manželství – zahrnovala i těžkosti, které jsou přirozenou součástí společné cesty životem. Obraz byl velmi ostrý a docela tmavý, vyzařovala z něj soudržnost a velká síla. Manželům se zpočátku nelíbilo celkové vyznění obrazu, pozitivně vnímali pouze některé jeho části.

Společná cesta životem znamená ‚v dobrém i ve zlém‘. Myslím si, že pokud se mandala dotýká bolestivého místa v duši, poslouží i jako dobrý trenažér mysli. Někdy se ale může stát, že dílo nemusí být tím nejlepším dekoračním prvkem.“

Jakým způsobem se pracuje/relaxuje s hotovou mandalou?

Stačí ji mít doma na zdi. Mozek zaznamená připomínku požadovaného tématu už při pouhé vzpomínce na mandalu. Skutečnost, že si dáte práci s pojmenováním vnitřního středobodu a necháte si vytvořit mandalu s cílem pozitivní změny ve svém životě, je sama o sobě velkým krokem kupředu. Základem změny je vědět, co chci, rozhodnout se a dělat následné kroky. Mandala na zdi je připomínkou, že už k rozhodnutí došlo a je třeba se něj soustředit…“

Do jaké míry tedy může mandala ovlivnit něčí život?

„Do té, již daný člověk dovolí. Mandala určitě není kouzelným prstenem princezny Arabely, který zařídí vše bez práce a snahy. Pokud ovšem souzní s klíčovým zadáním, může se stát významným osobním motivátorem a trenérem vůle. Pokud věříte sdělení mandaly a směru, kterým se chcete vydat, je to dobré. Pak se můžete plně ponořit do pozorování, meditování a těšit se na pozitivní změny a výsledky ve svém životě…“

Zdroj foto: Marta Ženatá

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email