Jak správně zaměřit čas dětí strávený u elektronických zařízení – 2. díl

4 min. čtení
shutterstock_94050241

prvním dílu jsme si představili studie a výzkumy z posledních let, které sledovaly, jaký vliv má na děti čas strávený u různých digitálních a elektronických zařízení. Vyplynulo z nich, že tomu, aby se již i velmi malé děti setkávaly s různými interaktivními zařízeními, lze jen velmi těžko zabránit, ale hlavně není nutné se o to snažit. Je spíše třeba sledovat, jak daný čas využívají.

Na druhé straně existují alarmující výzkumy o využívání televize jako zvuku v pozadí. TV na pozadí ve skutečnosti výrazně ruší dětské aktivity – jejich hru i interakci rodič–dítě – a souvisí s chudšími exekutivními funkcemi, tedy schopnostmi se správně rozhodovat a řešit různé situace a problémy. Když v pozadí hraje televize, hra nemůže být tak komplexní a to je významný faktor, který ovlivňuje správný vývoj dítěte.

Screen time lze prodloužit, pokud bude interaktivněji zaměřen. Mluvte se svým dítětem, zatímco něco sleduje, doplňte pasivní hru reálnými předměty a hračkami, dejte mu je do ruky. Nedoporučuje se, aby rodiče používali technologie na zklidnění dítěte, což se dnes bohužel ukazuje jako běžná praxe. Americká asociace pediatrů také doporučuje stanovit si doma zóny nerušené technologiemi, jako např. u stolu během oběda či v ložnici při usínání.

Společnost LIPA LEARNING, která se v České republice zabývá problematikou harmonizace digitálních a fyzických aktivit u předškolních dětí, vnímá tuto oblast jako velmi zásadní. Proto pro děti přináší pestrý digitální obsah vysoké vzdělávací hodnoty (vzdělávací aplikace a interaktivní knížky), který kombinuje s širokou nabídkou fyzických aktivit, jako jsou pohybové hry, kreativní vyrábění, experimenty pro děti, cvičení, pracovní listy, hádanky atp.

Díky této pestré nabídce budou děti povzbuzeny objevovat svět kolem sebe a zažijí smysluplnou interakci se svou rodinou i přáteli. LIPA LEARNING proto stále monitoruje nejnovější trendy ve výzkumu a informace o kvalitním využívání technologií a účastní se mezinárodních konferencí, které tato témata prezentují, aby mohla i českým dětem nabídnout ty nejzdravější a nejbezpečnější metody, jak moderní technologie vhodně zapojit do jejich života.

Jak tedy jako zodpovědný rodič na to?

V posledních několika letech tedy došlo k výraznému posunu vnímání uužívání digitálních platforem předškolními dětmi. Téma obsahu a způsobu jejich využívání se stává významnějším než celkové hodnocení času stráveného před obrazovkou.

K tomu být zodpovědným rodičem tedy ideálně stačí být informován o tom, jak skloubit využívání technologií adekvátně k vývojovým potřebám dítěte raného věku.

Seznam jednoduchých tipů, jak s dětmi vytěžit z využívání technologií co nejvíce:

  1. Když používáte zařízení s obrazovkou, kombinujte ho s chvilkou fyzického pohybu, cvičení.
  2. Nechte své děti více využívat taková zařízení, která umožňují aktivní interakci.
  3. Když si dítě se zařízením hraje, věnujte mu pozornost a čas,. Pokládejte mu dodatečné otázky, testujte jeho pozornost a porozumění, trénujte jeho myšlení.
  4. Pokud se děti učí cizí jazyk, pusťte jim aplikaci v něm a pak se jich ptejte, zda a jak pochopily obsah.
  5. V předškolním věku se u dětí zároveň významně rozvíjí akomodace oční čočky. Kombinujte tedy sledování obrazovky s pohledem do dálky. Když se například dítě dívá na svou oblíbenou pohádku v televizi, povzbuďte ho čas od času, ať zaměří pohled na nějaký předmět v dálce, ideálně 10 a více metrů. Doplňte úkol otázkou na nějaký detail, který dítě v dálce vidělo. Okohybné svaly se vyvíjejí nejvíce ve věku do 6 let. Aktivním cvičením očí v kombinování pohledu na blízko a na dálku můžeme přispět nejen k rozvoji budoucího kvalitního zraku dítěte, ale také k prevenci vzniku poruchy učení typu dyslexie ve školním věku.

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email