Češi překvapují a mají právo slavit

3 min. čtení
shutterstock_447812677

Přemýšlíte, co byste mohli jít dnes večer oslavit, když už je ten pátek? Nabízíme poněkud netradiční důvod: dnes se totiž již podruhé slaví Evropský den recyklace baterií a Češi si podle nejnovějších zpráv právem zaslouží to zapít. I odborníky totiž svým poctivým přístupem k životnímu prostředí překvapili. Jak vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Ecobat zpracovaného agenturou Markent už 69 % z nás baterie nehází do odpadkového koše, ale odnese na sběrné místo.

„Když nám bylo před několika lety poprvé řečeno, že v souladu s novou směrnicí EU bude již v roce 2016 nezbytné vytřídit alespoň 45 % baterií daných do oběhu, brali jsme to jako utopii. Dnes se k této metě blížíme. Ukáže druhé pololetí letošního roku, zda my Češi tuhle výzvu zvládneme a limit splníme. Máme k tomu dobře nakročeno,“ uvádí Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která spravuje přes 90 % trhu s použitými bateriemi. Pro vaši představu, v první polovině letošního roku se u nás vytřídilo 831 tun baterií, což je zhruba o třetinu víc, než loni.

ecobat

foto: ECOBAT

Ačkoliv se to ještě nedávno zdálo nereálné, většina populace dnes svůj odpad třídí. 9 z 10 Čechů odevzdává do správných kontejnerů plasty, sklo a papír, jisté rezervy pak ještě máme u kovů, bioodpadu a donedávna také právě u baterií. Ještě před šesti lety totiž byla jejich návratnost z oběhu zhruba 2,6krát nižší než dnes.

Petr Kratochvíl však dodává: „I přes tyto povzbudivé hodnoty je podle výsledků průzkumu stále 31 % lidí, kteří recyklaci baterií zcela ignorují. I kvůli tomu zhruba každá pátá baterie končí ve směsném odpadu a přispívá ke znečišťování životního prostředí.“

Už je poměrně známo, že vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které se z nich na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují a mohou znečistit ovzduší, půdu, spodní a povrchové vody.

70 % lidí, kteří přesto baterie vyhazují do směsného odpadu, se v průzkumu přiznalo, že důvodem je jejich čistá lenost. Zbytek uvedl jako důvod buď to, že má baterek na vyhození příliš málo na to, aby to řešil, nebo ani netuší, kam by je měl odnést.

Přitom právě zvyšující se dostupnost míst, kde lze baterie odevzdat (v současné chvíli je v Česku již 2 500 červených venkovních sběrných kontejnerů a stále více maloobchodů má na viditelném místě k dispozici sběrné nádoby) je spolu s vyšší informovaností obyvatel o významu recyklace baterií uváděna jako hlavní důvod k vyšší ochotě Čechů baterii správně odevzdat namísto vyhodit.

Věděli jste, že k nejbližšímu sběrnému místu to máme v průměru 174 metrů? To dáme, ne? Přece si ten optimistický výsledek nezkazíme!

A co vy? Třídíte baterie už nyní nebo si příště alespoň vzpomenete rozhlédnout se v obchodě, kam chodíte nakupovat, jestli tam sběrná nádoba nečeká na baterku, která se vám vejde do kapsy? Za pocit, že už nepatříte mezi ten líný a nevšímavý zbytek národa to přece stojí, ne?

Výzva, ECOBAT

Výzva, ECOBAT

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email