Překladatelské perly aneb znalost jazyka nestačí

4 min. čtení
shutterstock_156761963

Říká se, že překladatel by měl být současně i spisovatelem. Nejde jen o to vědět, co daný text znamená, ale také je třeba jej přepsat srozumitelně pro čtenáře. Najdou se totiž překladatelé, kteří anglicky sice umí, ale s češtinou je to horší. Další ovládají základy angličtiny, ale nerozumí například zavedeným frázím, které překládají doslova. Nebo se v případě, kdy překlad nedává smysl, ani neporadí se slovníkem, zda konkrétní slovo nemá i jiný význam.

Záplavy polovičatých překladů jsme si užili hlavně na začátku devadesátých let. V knihách se objevovaly věci jako dva šlechtici, jimž u pasu visí nože (blade = čepel, ne nutně nůž), kterými posléze šermují podle popisu jako kordy. Nebo dvojice rodilých Američanů si dá v restauraci v New Yorku k obědu řízky, protože překladatel si myslel, že slovo steak asi v Čechách nikdo nezná.

Některé výrazy jsou opravdu méně známé a člověk musí znát kontext. Kupříkladu, když vysocí důstojníci na lodi vyženou z místnosti všechny členy posádky s nižší hodností, protože zrovna telefonuje admirál a má pro ně tajné informace. Kapitán posádce řekne, že „Brass si rád zachovává svá tajemství“, ačkoliv admirál se zjevně nejmenuje Brass, ale Wilson. Brass znamená mosaz (podle „pecek“ na výložkách) a jedná se o hovorový výraz pro důstojníky.

Tohle jsou však jen špičky ledovce, u nichž překladatelův omyl člověk vcelku pochopí. Držte si klobouky, jedeme z kopce. Následující příklady nepochází všechny od profesionálních překladatelů. Čeho jsou schopni amatéři, šířící svoje díla, ať již titulky k filmům, komiksy, články nebo povídky, na internetu?

Báli byste se, kdyby před vámi stál mračící se muž mířící na vás riflemi? Plácnutí džínami by sice mohlo bolet, ale nejedná se o zrovna hrozivý předmět. Problém je, že slovo „rifle“ neznamená to, jako co zní, nýbrž  označuje pušku.

Anglická slova znějící jako slova česká (říká se jim trefně „False friends“, tedy „falešní přátelé“) jsou obecně problematická. Bohužel neplatí, že pokud to zní podobně, bude to to samé. Příkladem budiž moment, kdy si skupinka asi deseti lidí v restauraci objedná pórek. To je mezi nimi tato zelenina tak oblíbená? Nahlédnutí do originálu v angličtině odhalilo, že chtěli „pork“ – vepřové.

Vtipným momentem také bylo, když hrdina narazil do konkrétní zdi. Ne do jiné, ale do této konkrétní. Slovo „concrete“ sice znamená konkrétní, ale krátká porada se slovníkem odhalí, že dalším významem je (v dané scéně vcelku logický) beton.

K podobným případům patří, když archeolog pozná, že šperky vystavené ve vitríně v muzeu jsou falešné, a dožaduje se aktuálních šperků. Aktualizace šperků není nutná – když řekl, že šperky mají být „actual“, chtěl pravé, ne aktuální.

Opravdu úsměvný byl dokumentární film o starém Římu, v němž jsme se dozvěděli, že zbraň zvaná onager, česky divoký zadek, takto byla pojmenována díky síle, jíž vrhala střely. Divoký zadek sice zní jako úžasný název pro zbraň (nechtěl bych ji vidět v akci), ale ono „ass“ také může znamenat osel.

Vzájemně podobná anglická slova můžou rovněž udělat zmatek. Například popleťte „launch“ (start, odpal) a „lunch“ (oběd) a kapitán kosmické lodi například řekne, že od doby, kdy obědval, nedošlo na jeho plavidle k žádné větší poruše.

Na závěr patří ukázka, jak nemá vypadat horor. Když se nad postelí sklání temná postava s prázdnými očními zásuvkami, čtenář nezačne křičet hrůzou, ale smíchy. Podezřívám překladatele, že použil Google Translate a ani si to pak nepřečetl. Musím vysvětlovat, co mají znamenat slova „eye socket“?

Překládání je totiž nejen o jazyku, ale také o logice. Je normální chlubit se tím, že vaše loď neměla už pár hodin poruchu? Je běžné, aby všichni tak moc milovali pórek? A jak strašlivá zbraň by vznikla, kdybyste oblékli divoký zadek do riflí?

Na závěr – nepleťte si prosím práci překladatele a tlumočníka. Například jeden z nejlepších překladatelů z angličtiny u nás, Jan Kantůrek, je úplný čaroděj se slovy, ale dle vlastních slov anglicky umí pouze psát, nikoli mluvit, a spoléhá se tak na tlumočníky.

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email