Bonobo

Jako by se ve svém životě držel principů hnutí hippies. Hlavně hodně volné lásky a nenásilné řešení konfliktů! Zkrátka život podle hesla: „Make love, not war.“ Milostné hrátky jako pozdrav nebo výměnou za jídlo, a to i v rámci rodiny a s příslušníky stejného pohlaví. Živočich, který stejně jako člověk nemá sex jen za účelem páření. Seznamte se prosím se svým nejbližším příbuzným z říše opic, šimpanzem bonobo. Kdo je to?

Z filmů a zoologických zahrad dobře známe šimpanze učenlivé. Jejich menší bráškové bonobové, pocházející z deštných lesů Konga, se v minulosti těšili spíše okrajové pozornosti. Oba patří do rodu šimpanzů a jsou tak v živočišné říši našimi nejbližšími příbuznými (máme společných 98,4 % DNA).

Překvapující rozdíl mezi oběma druhy tkví v tom, že zatímco patriarchální šimpanzi učenliví jsou i přes svou společenskost a empatii zvyklí při konfliktech používat hrubou sílu, bonobové vyznávají zcela odlišnou strategii pro řešení neshod. Základním stavebním kamenem jejich poklidného soužití je totiž bohatý sexuální život.

Make love…

Zatímco v tlupách šimpanzů učenlivých vládnou alfa samci a udržují pořádek agresí, u bonobů mají vyšší postavení samice a společenství udržují v chodu milostnými hrátkami. Sexualita ve společenstvích bonobů rozhodně neslouží jen jako nástroj rozmnožování a je minimálně stejně barevná jako ta naše.

Sex v jejich pojetí plní funkci pozdravu, uvolnění napětí v tlupě, usmiřování nebo posílení statusu. Tito primáti navíc při svých milostných hrátkách praktikují podobné techniky jako my. Misionářská poloha, držení za ruce, francouzské polibky, homosexualita, vzájemná masturbace nebo orální sex… nic z toho není našim opičím příbuzným cizí.

Sexuálnímu styku se navíc oddávají až 40krát za den (i když jen ve velmi krátkých epizodách). Pro žárlivost, stejně jako pro násilné šarvátky, v tomto světě není místo. Bonobové si totiž s věrností hlavu vůbec nelámou a podnikají milostné výpravy napříč celou paletou různých partnerů, včetně nejbližších příbuzných, a dokonce bez ohledu na pohlaví.

…not war

Bonobové jako by úplně postrádali temnou stránku, kterou my lidé sdílíme s šimpanzi učenlivými. Podle antropologa Briana Harea vůbec neexistuje zdokumentovaný případ, kdy by bonobo zabil jiného bonoba, což je u agresivních šimpanzů učenlivých celkem běžný jev. Žádná potřeba vést války mezi tlupami, žádné násilí na oponentech, mláďatech nebo samicích.

Jak připomíná Vanessa Woods, autorka pamětí Bonobo Handshake: „Jsou jiní, protože ovládají způsob, jak žít ve společenství prakticky bez násilí. Jak to dělají? My lidé jsme, přes všechnu naši inteligenci a technologie, nenašli způsob, jak žít bez válek, a proto si myslím, že bonobové nás mohou naučit něco velmi důležitého.“

Paradoxem je, že tito mírotvůrci žijí v prostoru, který byl scénou pro jedny z nejkrvavějších konfliktů od druhé světové války. Neutěšená situace v Kongu, stejně jako lov a kácení deštných pralesů, dostaly šimpanze bonobo na seznam ohrožených druhů, a kvůli působení člověka jim hrozí vyhynutí.

Poučíme se z jejich tolerantního a láskyplného přístupu dost rychle?самые продаваемые планшетыsmarfonyлучшие торговые платформы для бинарных опционов

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email