Většina Čechů chce pracovat v cizině a oceňuje flexibilní pracovní dobu

2 min. čtení
shutterstock_81570676

Lepší platební podmínky a změna prostředí zřejmě táhne 60 % Čechů za prací do zahraničí. Tvrdí to průzkum veřejného mínění, který iniciovala společnost CDK Global. Příležitost pracovat mimo Českou republiku chápe jako rozhodující fakt při výběru profese necelých 8 % Čechů. Kde chtějí Češi pracovat a proč, jakou profesi hledá generace Y a co od života chce?

Průzkumu CDK Global se zúčastnilo na 525 Čechů ve věku od 18 do 65 let. Pokud by si mohli vybrat z 31 předních států světa, nejvíc z nich by chtělo do Německa (23,6 %), Velké Británie (9,5 %), USA (9 %), Švýcarska (8,6 %), Kanady (5 %), Nového Zélandu (5 %), Rakouska (4 %), Švédska (3,4 %) a Španělska (3,4 %), ostatních necelých 8 % lidí uvedlo jinou zemi.

Necelých 43 % lidí se o profesní růst aktivně nesnaží, ale kdyby ve firmě možnost postupu byla, uvítali by to. Další čtvrtina Čechů je v tomto ohledu aktivní a sama hledá cesty, jak v práci profesně růst.

Flexibilita na prvním místě

Nejatraktivnějším benefitem je podle průzkumu mezi Čechy flexibilní pracovní doba. Kdo nutí své zaměstnance sedět v kanceláři osm hodin v kuse od rána, zdá se jako nelida. Nebo ne? Každý má svůj individuální biorytmus, někomu to myslí víc večer, jinému ráno a podle toho by se měla řídit jeho pracovní doba. Tak uvažuje současná generace, trendem je zkrátka flexibilita.

Generace Y (lidé narození od roku 1980 do roku 2000) vyznává motto „pracuji, abych žil“ a usiluje o takzvanou work–life balance, tedy o rovnováhu mezi prací a volným časem. Pryč jsou ty časy, kdy by kdokoliv obětoval veškerou svou energii jenom k plnění pracovních povinností. Generace Y prosazuje svoje právo na rodinu a koníčky. A chce mít motivaci a inspirativního šéfa.

Trendy ve vedení zaměstnanců

Podle průzkumu společnosti Deloitte z letošního června se 87 % z více než tří tisíc manažerů světa setkává s malou motivovaností zaměstnanců. Na nedostatečné a neinspirativní vedení si naopak stěžovalo 86 % respondentů-zaměstnanců. Lidé hledají zřejmě víc než jen mechanickou práci beze smyslu a vizí.

Manažer jen předává úkoly, opravdový „leader“ má inspirovat ostatní k tomu, aby se v oboru rozvíjeli. Americký ekonom Peter Drucker to řekl výstižně: „Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním – v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Leadr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy.“

Práce má mít přesah

Ukazuje se, že lidé si nechtějí odkroutit „osmičku“ a pak odejít domů bez špetky energie. V zaměstnání strávíme téměř polovinu života. Právě proto by nás mělo bavit a čas strávený v práci by měl víc dávat než brát. A to nejen v oblasti financí. Kdysi dávno řekl římský lékař Aulus Cornelius Celsus: „Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí.“ Tak vzhůru do práce!

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email