Jak si dobře vybrat vysokou školu?

5 min. čtení
správný výběr školy

Někteří mají už od malička svůj sen, za kterým si jdou. Rozhodnou se, že se stanou například právníkem, a dělají všechno pro to, aby se jim to vyplnilo. Když se tedy rozhodují, na jakou jít školu, práva jsou pro ně jasnou volbou. Většina mladých lidí ale takto jasnou představu nemá a trochu tápe. Zvažuje různé varianty, často při rozhodování hraje velkou roli náhoda.

Je to problém zejména gymnázií, jejichž studenti umí tak trochu všechno a nic. Často někomu jde výtečně matematika, fyzika i český jazyk a základy společenských věd, ale nakonec se musí rozhodnout, zda se vydá spíše technickým, nebo humanitním směrem.

Existuje několik faktorů, které by studenti měli brát v potaz:

Chci to studovat?

Zní to asi banálně, ale je to naprosto zásadní otázka. Pokud vás bude studium bavit, bude se vám studovat mnohem lépe, než když vás bude prudit a budete daný obor studovat jen kvůli přání rodičů, zisku titulu nebo představě, že takhle získáte super práci. Po prvním roce studia byste v tom měli mít jasno. Pokud je vám obor, který studujete, opravdu proti srsti, je lepší ho změnit.

Hodím se na to?

Ačkoliv samotné studium konkrétního oboru automaticky neznamená, že v něm budete pracovat, a po vystudování oboru se zpravidla nabízí několik rozdílných pracovních pozic, na nichž se můžete uplatnit, přece jen je dobré zamyslet se nad tím, ke kterým profesím obor směřuje a zda je to v souladu s vašimi povahovými a osobnostními rysy. Každý má nějaké silné a slabé stránky, v něčem je dobrý a něco mu naopak nejde, má jiný temperament a jiné charakteristiky. Když je někdo introvert a raději analyzuje data, než jedná s lidmi, patrně pro něj nebude vhodný obor sociální práce nebo předškolní pedagogika.

Uplatním se pak?

Odhadnout budoucí vývoj na trhu práce je velmi těžké. Technologie jej proměňují velmi rychle a jednotlivé profese neustále vznikají a zanikají. Přesto existují určité indicie, jaké dovednosti budou potřeba – bývají označovány jako klíčové kompetence, jejich popisu se věnují mezinárodní organizace jako OECD nebo Evropská komise. Národní ústav pro vzdělávání zase vydal zajímavou publikaci o potřebách trhu práce a o tom, co nabízejí absolventi. Některé obory směřují přímo k určité profesi – například učitelství fyziky nebo daňové poradenství, jiné jsou méně úzce zaměřené a je možné se po nich vydat různými směry – třeba marketingová komunikace a public relations nebo andragogika. Znalosti z některých oborů jsou úzce provázány s domácím prostředím (například českými zákony, českou historií, českým jazykem) a jejich výkon v zahraničí je značně složitý, u jiných je možné získané znalosti uplatnit kdekoliv…

Je to dobrá škola a obor?

Některé vysoké školy jsou veřejně vnímány jako lepší než jiné. Když budete studovat na těch lepších, váš životopis udělá větší dojem u pracovních pohovorů, a hlavně se toho během studia více naučíte. Je tedy dobré vědět, co se mezi lidmi o škole, kam se hlásíte, říká, a podívat se na srovnání kvality jednotlivých oborů mezi různými univerzitami, která pravidelně nabízejí weby zaměřené na absolventy a učitele. Horší pověst mívají zejména soukromé školy.

Zvládnu to?

Jsou obory, které jsou náročnější a je třeba se jim věnovat naplno, jako je například medicína, a obory, na nichž studium tolik úsilí nezabere. Nižší náročnost studia není ale vždy negativní. Tyto obory se dají lépe skloubit s prací, kterou někteří studenti potřebují, protože se sami živí, nebo se ziskem praxe, již zaměstnavatelé poté po absolventech důrazně požadují a výmluva, že jste se soustředili jenom na studium, abyste měli samé jedničky, je pravděpodobně neuspokojí.

Co říkají zkušenější studenti?

Je velmi přínosné pokusit se seznámit s někým, kdo studuje či studoval obor, o kterém vážně uvažujete, a pořádně ho vyzpovídat. Dotyční vám řeknou, jaké je na oboru klima, jací jsou učitelé, jaká je náročnost studia, jestli mají i praktické předměty nebo samou teorii, jak je těžké nebo snadné vyrazit na studijní pobyt do zahraničí, kolik je příležitostí zapojit se do zajímavých projektů, prostě spoustu praktických věcí, které se z webu nebo dne otevřených dveří nedozvíte. Mluvím zde z vlastní zkušenosti – kdybych věděla, jaké je klima a systém výuky na jednom z oborů, kde jsem studovala bakaláře, tak bych se mu vyhnula obloukem.

Studiem strávíme spoustu času, věnujeme mu energii, zažíváme mnoho emocí, mnohokrát proklínáme vyučující, ale i sami sebe za to, že některé úkoly neustále odkládáme. Poznáváme díky němu zajímavé lidi, mnoho lidí si na škole najde partnera nebo dobré přátele. Především nám ale studium otevírá mnoho možností a nových perspektiv. Kdybychom nestudovali nebo studovali něco jiného, pravděpodobně by náš následný život vypadal úplně jinak. Přála bych si tedy, až se budete zpětně ohlížet za svým studentským obdobím, abyste měli pocit – jo, stálo to za to.

Sdílet

facebook twitter google+ linkedin email